Pruksa Village

PRUKSA Village Care

หมดกังวนเรื่อนบ้าน เพราะเราจะดูแลซ่อมแซมบ้านแทนท่าน และแก้ไขความชำรุดให้แก่ท่าน เพื่อให้การอยู่อาศัยของท่านเป็นเรื่องง่าย
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการรับประกันและยอมรับเงื่อนไขนี้